Draxxin Mareste

Draxxin

NUMAI PRIN UNITATILE VETERINARE

Produs nou

Tulatiromicina;100 mg/ml soluţie injectabilă pentru bovine şi suine.

Mai multe detalii

Informatii

DRAXXIN 100 mg/ml soluţie injectabilă pentru bovine şi suine.

DECLARAREA (SUBSTANŢEI) SUBSTANŢELOR ACTIVE ŞI A ALTOR INGREDIENTE (INGREDIENŢI)

Tulatromicină 100 mg/ml Monotioglicerol 5 mg/ml

INDICAŢII

Bovine

Tratamentul şi prevenţia bolilor respiratorii la bovine (BRB) determinate de Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida,Histophilus somni şMycoplasma bovis sensibile la tulatromicinã. Înainte de efectuarea tratamentului preventiv trebuie stabilită prezenţa bolii în efectiv.

Tratamentul cheratoconjunctivitei infecţioase bovine (CIB) determinate de Moraxella bovis sensibilã la tulatromicinã.

Suine

Tratamentul şi prevenţia bolilor respiratorii la suine (BRS) determinate de Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Mycoplasma hyopneumoniae şHaemophilus parasuis sensibile la tulatromicină. Înainte de efectuarea tratamentului preventiv trebuie stabilită prezenţa bolii în efectiv. Draxxin trebuie sã fie utilizat doar dacã se aşteaptã ca porcii sã prezinte semne de boalã în urmãtoarele 2-3 zile.

CONTRAINDICAŢII

Nu se va utiliza în caz de hipersensibilitate a speciilor ţintă faţă de antibioticele macrolide.
Nu se va administra simultan cu alte macrolide sau lincosamide.
Nu se va utiliza la vacile pentru lapte care produc lapte destinat consumului uman.
Nu se va utiliza la vacile sau junincile gestante, care vor produce lapte destinat consumului uman, cu 2 luni înainte de data preconizat
ă a parturiţiei.

REACŢII ADVERSE

Administrarea subcutanată a DRAXXIN-ului la bovine determină frecvent reacţii dureroase, tranzitorii şi umflături locale la locul injectării produsului care pot persista o perioadă de până la 30 de zile. La porci, în cazul administrării intramusculare a produsului nu s-a observat apariţia acestui tip de reacţii. Reacţiile patomorfologice la locul injectării sunt prezente la ambele specii, pentru aproximativ 30 de zile după injectare.

Dacă observaţi reacţii grave sau alte efecte care nu sunt menţionate în acest prospect, vă rugăm informaţi medicul veterinar.

 SPECII ŢINTĂ

Bovine şi suine.

CĂI DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE ADMINISTRARE

Bovine (tratament şi prevenţie)

2,5 mg tulatromicină/kg greutate corporală (echivalent cu 1 ml/40 kg greutate corporală)

O singură injecţie pe cale subcutanată. Pentru tratamentul bovinelor cu o greutate corporală mai mare de 300 kg se va diviza doza astfel încât să nu se administreze mai mult de 7,5 ml într-un singur loc.

Suine

2,5 mg tulatromicină/kg greutate corporală (echivalent cu 1 ml/40 kg greutate corporală)

O singură injecţie pe cale intramusculară la nivelul gătului. Pentru tratamentul suinelor cu o greutate corporală mai mare de 80 kg se va diviza doza astfel încât să nu se administreze mai mult de 2 ml într- un singur loc.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Se recomandă ca tratamentul animalelor să se efectueze în fazele timpurii ale bolii şi să se evalueze răspunsul la tratament în termen de 48 de ore după injectarea produsului. Dacă semnele afecţiunilor respiratorii persistă sau se amplifică, sau apare o reşută, tratamentul trebuie schimbat, utilizând un alt antibiotic şi continuat până când semnele clinice dispar.

Pentru a se asigura un dozaj corect, greutatea corporală trebuie determinată cât mai corect posibil pentru a se evita supradozarea. În cazul dozelor multiple ce presupun perforarea multiplă a dopului, se recomandă utilizarea unui ac aspirator sau a unei seringi multidoză pentru a se evita perforarea excesivă a dopului de cauciuc

PERIOADĂ DE AŞTEPTARE

Bovine (carne şi organe): 49 de zile. Suine (carne şi organe): 33 de zile.

Nu este permisă utilizarea acestui produs la vacile pentru lapte ce produc lapte destinat consumului uman.
Nu se va utiliza la vacile 
şi junincile gestante, care vor produce lapte destinat consumului uman, cu 2 luni înainte de data preconizată a parturiţiei.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

Se va utiliza în interval de 28 de zile de la prima deschidere sau desigilare a produsului. Nu se va utiliza după data de expirare inscripţionată pe etichetă.
Nu se va l
ăsa la îndemâna copiilor.

NATURA SI COMPOZITIA AMBALAJULUI PRIMAR

Ambalaj primar: din aluminiu. Ambalaj secundar:

Mărimea flaconului:

Flacon de sticlă tip 1 cu dop de fluoropolimer îmbrăcat cu clorobutyl şi sigiliu Cutie de carton ce conţine un flacon.

20 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml şi 500 ml.
Nu toate m
ărimile de ambalaj vor fi comercializate. Flacoanele de 500 ml nu vor fi utilizate la suine. 

ATENŢIONARE (ATENŢIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE)

Pentru animal:
Utilizarea produsului trebuie s
ă se facă pe baza testelor de susceptibilitate şţinând cont de politica antimicrobiană oficială, locală. Nu se va administra simultan cu antimicrobiene cu un mod similar de acţiune cum ar fi alte macrolide sau lincosamidele.

Studiile de laborator la şobolan şi iepure nu au produs nici un efect evident de tip teratogenic, fetotoxic sau maternotoxic. Siguranţa tulatromicinei în timpul gestaţiei şi a lactaţiei nu a fost stabilită pentru suine şi bovine. Utilizarea se poate face numai pe baza analizei beneficiu/risc efectuată de către medicul veterinar responsabil.

La bovine, după administrarea unei doze de 3, 5 sau 10 ori mai mare decât doza recomandată, s-a observat apariţia unor semne tranzitorii atribuite disconfortului la nivelul locului de administrare şi care au inclus: agitaţie, scuturături ale capului, scurmarea solului cu piciorului şi scăderea uşoară a ingestiei de hrană. La bovinele la care s-a administrat o doză de 5-6 ori mai mare decât doza recomandată s-a observat o uşoară degenerare miocardică.

La porcii tineri ce cântăresc aproximativ 10 kg, după administrarea unei doze de 3 până la 5 ori mai mare decât doza terapeutică s-a observat apariţia unor semne tranzitorii atribuite disconfortului la nivelul locului de administrare şi care au inclus: emisiuni vocale excesive şi agitaţie. De asemenea, s-a observat şchiopătură când membrul posterior a fost utilizat pentru administrarea produsului.

Pentru utilizator:
Tulatromicina este iritant
ă pentru ochi. Dacă are loc contactul accidental al ochilor cu produsul, se vor spăla imediat cu apă curată.

Tulatromicina poate cauza sensibilitate în urma contactului cu pielea. Dacă are loc contactul accidental al pielii cu produsul, se va spăla imediat pielea cu apă şi săpun.

Se vor spăla mâinile după utilizare.

În caz de auto-injectare accidentală, se va consulta imediat medicul curant căruia i se va prezenta prospectul produsului sau eticheta acestuia.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deşeu provenit din utilizarea unor astfel de produse medicinale veterinare trebuie eliminate în conformitate cu cerinţele locale.

ALTE INFORMAŢII

Tulatromicina este un agent antimicrobian, o macrolidă semisintetică, obţinută printr-un proces de fermentaţie. Se diferenţiază de numeroase alte macrolide prin durata lungă de acţiune care este determinată de cele 3 grupări amino; din acest motiv a fost fost desemnată ca aparţinând unei subclase chimice denumită triamilide.

Macrolidele sunt antibiotice cu activitate bacteriostatică şi inhibă biosinteza proteinelor esenţiale prin caracteristica lor esenţială de a se cupla cu ARN-ul ribozomal bacterian. Ele acţionează prin stimularea disocierii peptidil-tARN de la nivelul ribozomului în cursul procesului de translocaţie.

Tulatromicina este activă in vitro contra Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Histophilus somni şMycoplasma bovis şi împotriva Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Mycoplasma hyopneumoniae şHaemophilus parasuis cei mai frecvenţi agenţi patogeni de origine bacteriană asociaţi, în general, cu afecţiunile respiratorii la bovine şi suine. Valori crescute ale CMI au fost găsite în cazul unor tulpini izolate de Histophilus somni şActinobacillus pleuropneumoniae.

Tulatromicina posedã, de asemenea, activitate in vitro împotriva Moraxella bovis germenul patogen bacterian cel mai frecvent asociat cu cheratoconjunctivita infecţioasã bovinã (CIB).

Rezistanţa la macrolide poate să apară prin mutaţii ale genelor care codează ARN-ul ribozomal bacterian (ARNr) sau unele proteine ribozomale; prin modificarea enzimatică (metilare) a segmentului ţintă 23S a ARNr ribozomal apare o rezistenţă încrucişată cu lincosamidele şi cu grupul B a streptograminelor (rezistenţă MLSB); prin inactivare enzimatică sau prin eflux macrolidic. Rezistenţa de tip MLSpoate fi constitutivă sau generată. Rezistenţa poate fi codată la nivelul plasmidic sau cromozomial şi poate fi transferată dacă este asociată cu plasmidele sau cu transpozonii.

La bovine, profilul farmacocinetic al tulatromicinei după administrarea pe cale subcutanată a unei singure doze de 2,5 mg/kg greutate corporală, a fost caracterizat prin absorbţia rapidă şi extensivă urmată de distribuţie ridicată şi eliminare lentă. Concentraţia maximă (Cmax) la nivelul plasmei a fost de aproximativ 0,5 μg/ml; această concentraţie a fost atinsă la aproximativ 30 minute după administrarea dozei (Tmax). Concentraţiile de tulatromicină în omogenatul pulmonar au fost considerabil mai mari decât cele de la nivel plasmatic. Există o evidenţă certă a unei acumulări substanţiale de tulatromicină în neutrofile şi macrofage alveolare. Totuşi, concentraţiile tulatromicinei in vivo la nivelul locului infecţiei în plămân nu sunt cunoscute. Concentraţiile maxime ale produsului au fost urmate de o uşoară descreştere la nivel sistemic cu o perioadă aparentă de înjumătăţire la nivel plasmatic(t1⁄2) de 90 de ore. Cuplarea cu proteinele plasmatice a fost scăzută, de aproximativ 40%. Volumul de distribuţie în starea de echilibru plasmatic (Vss) determinat după administrarea pe cale intravenoasă a fost de 11 L/kg. Biodisponibilitatea tulatromicinei după administrarea subcutanată la bovine a fost de aproximativ 90%.

La suine, profilul farmacochinetic al tulatromicinei după administrarea pe cale subcutanată a unei singure doze de 2,5 mg/kg greutate corporală, a fost de asemeni caracterizat prin absorbţia rapidă şi extensivă urmată de distribuţie ridicată şi eliminare lentă. Concentraţia maximă (Cmax) la nivelul plasmei a fost de aproximativ 0,6 μg/ml; această concentraţie a fost atinsă la aproximativ 30 minute după administrarea dozei (Tmax). Concentraţiile de tulatromicină în omogenatul pulmonar au fost considerabil mai mari decât cele de la nivel plasmatic. Există o evidenţă certă a unei acumulări substanţiale de tulatromicină în neutrofile şi macrofage alveolare. Totuşi, concentraţiile tulatromicinei in vivo la nivelul locului infecţiei în plămân nu sunt cunoscute. Concentraţiile maxime ale produsului au fost urmate de o uşoară descreştere la nivel sistemic cu o perioadă aparentă de înjumătăţire la nivel plasmatic(t1⁄2) de 91 de ore. Cuplarea cu proteinele plasmatice a fost scăzută, de aproximativ 40%. Volumul de distribuţie în starea de echilibru plasmatic (Vss) determinat după administrarea pe cale intravenoasă a fost de 13,2 L/kg. Biodisponibilitatea tulatromicinei după administrarea subcutanată la suine a fost de aproximativ 88%.

Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercializate.

Flacoanele de 500ml nu trebuie utilizate la suine.

Recenzii

Nu sunt opinii ale clientilor in acest moment.

Scrie o recenzie

Draxxin

Draxxin

Tulatiromicina;100 mg/ml soluţie injectabilă pentru bovine şi suine.